English

Statws Meysydd Parcio Bro’r Sgydau

Dangosfwrdd Byw

 Cofiwch fod rhai o ffyrdd yr ardal hon yn gul iawn, digon o le i ddim ond un cerbyd yn aml, yn droellog a dim ond ychydig o fannau pasio. Byddwch yn barod i ildio a bacio ar lonydd cul.


Bydd timau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a phartneriaid yn diweddaru statws pob maes parcio’n rheolaidd.


Cofiwch edrych isod am statws pob maes parcio. Os yw’n goch, ewch i rywle arall.

Comin y Rhos
Lleoedd 10 mis yn ôl
Lleoliad  SN 918105  · Gweithredir gan: APCBB · Mwy o fanylion  ·  County Powys
Craig y Ddinas
Lleoedd 10 mis yn ôl
Lleoliad  SN 911079  · Gweithredir gan: CNC · Mwy o fanylion  ·  County Rhondda Cynon Taff
Cwm Porth
Lleoedd 10 mis yn ôl

£5 am gar rhwng 8am a 4pm, £4 y tu allan i'r oriau hyn, a £7 am fws mini. Mae angen newid yn union yn y maes parcio hwn.

Lleoliad  SN 935122  · Gweithredir gan: APCBB   · Mwy o fanylion  ·  £  ·  County Powys
Gwaun Hepste (Four Falls)
Lleoedd 10 mis yn ôl

£5 am gar rhwng 8am a 4pm, £4 y tu allan i'r oriau hyn, a £7 am fws mini. Mae angen newid yn union yn y maes parcio hwn.

Lleoliad  SN 935123  · Gweithredir gan: CNC / APCBB · Mwy o fanylion  ·  £  ·  County Powys
Henrhyd
Lleoedd 10 mis yn ôl
Lleoliad  SN 853121  · Gweithredir gan: Ymddiriedolaeth Genedlaethol · Mwy o fanylion  ·  County Powys
Pont Melin-fach
Lleoedd 10 mis yn ôl
Lleoliad  SN 907104  · Gweithredir gan: CNC · Mwy o fanylion  ·  County Powys
Pontneddfechan (Layby opposite the Angel)
Lleoedd 10 mis yn ôl
Lleoliad  SN 899075  · Gweithredir gan: CBSCPT · Mwy o fanylion  ·  County Neath Port Talbot
Waterfalls Park and Ride - Lancaster Close
Gwasanaeth ar gau blwyddyn yn ôl

dim tâl

 ·  County Neath Port Talbot
Brecon Beacons logo
Natural Resource Wales logo
National Trust logo
Neath Port logo